Mehaho e Lahlilweng E Hlaseloa ke Sepolesa sa Ekurhuleni

Basebeletsi ba Lefapha la Sepolesa sa Ekurhuleni (EMPD) Bronberg Precinct Haufinyane ba ile ba etsa letsholo la ho tshehetsa Melao ya Masepala sebakeng sa Crystal Park, kamora ditletlebo tse ngata ho tswa ho dintho tsa setjhaba mabapi le meaho e lahlilweng le e kotsi e sebediswang ke batho ba belaetsang.

Ka Labobedi la 14 le Laboraro la 15 Hlakubele, diofisiri di ile tsa etela Tiptol Crystal Park moo di fumaneng batho ba robedi ba dutsing mohahong o sohlokehileng.

Baahi ba ile ba eletswa hore ba tswe sebakeng se sa sireletsehang ho-hang.

Ka 12h30, diofisara di ile tsa thiba ntlo e neng e lahlilwe seterateng sa Wabler, e dutseng e se na batho ka dilemo tse hlano, mme ho belaelwa hore e sebediswa ke batho ba leqe.

Lekala la Bodulo ba Batho ba ile ba tsebiswa yaba le kopiwa hore le kene dipakeng.

Nakong ya tshebetso, monna wa dilemo tse 41 ya neng a rekisa ka tsela e seng molaong o ile a fuwa tsebiso e ngotsweng ka lebaka la ho hloleha ho hlahisa lengolo la tumello ya ho rekisa.

Diofisari tsa EMPD di boletse hore tshebetso e ntse e tsoela pele ka hare ho Toropo ya Ekurhuleni (CoE).

Baahi ba eletswa ho letsetsa Setsi sa Mehala ya Ditshebeletso ho 0860543000 bakeng sa mehala efe kapa efe e amanang le Ditshebeletso.

Sepheo sa tshebetso e ne e le ho boloka polokeho le boiketlo ba sechaba le ho nka mehato khahlanong le diketso tse seng molaong.

Diofisara tsa EMPD di kgothaletsa baahi ho tlaleha ketsahalo efe kapa efe e belaetsang le ho netefatsa hore sechaba ke sebaka se sireletsehileng bakeng sa bohle.

Be the first to comment

Share your input on this article

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.