Sepolesa sa leshano se kena tjankaneng

Sepolesa sa Johannesburg le basireletsi ba sechaba (patrollers) ba tshwere mosadi ya dilemo di le 53 ho iketsa lepolesa le seng molaong teng seterateng sa Plein le Klein ka la 5 Motsheanong.

Mapolesa a nnete le ba etsa thlokomelo ya bona ya mehleng empa ba se ka hare ha diaparo tsa bona tsa sepolesa ha ba tla emiswa ke enwa wa leponesa la leshano.

Mapolesa a ile amo bontsha dipampiri tsa bona tsao gethwa tse leng molaong ba kopa le ho bona tsa hae. Mosadi aba bontsha di pampiri tsa hokgethwa sepoleseng tse seng molaong. Mapolesa a lemoha hore tseo dipampiri ke tsa leshano ebile a tshwara sebakeng.

Patlisiso e tseleng ebile enwa o mosolwa o hlahile court ya Johannesburg ka Mantaha di 8 Motsheanong.

“Molaodi wa Mapolesa Johannesburg Central Brigadier Perumal oba shapile matsoho ka mosebetsi o motle o mapolesa ao entseng. O ekeditse ka hore batho ba (Mapolesa a leshano) senyang setshwantsho sa Mapolesa,” ho bua ena Mmuelli wa seponesa Captain Xoli Mbele.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.